Solid polikarbon levha işleme özellikleri ve uygulamaları

SOLİD POLİKARBONAT LEVHA İŞLEME ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI;
Buradaki bilgiler UV’li,solid polikarbonat levhalar için geçerlidir.
1. İşleme
Sertliği nedeniyle Solid Polikarbon levhalar tıpki bir ağaç ya da metal gibi kesilebilir, freze edilebilir,
parlatılabilir ve delinebilir bir malzemedir. Bu işlemler yapılırken ağaç ya da metal işleme takımları
kullanılabilir. Bunun için karbit uçlu matkap uçları kullanılabilir.
Yüksek ısı ile işlenebilen bir malzemedir. işleme için işleme takımının soğutulması ve takımın
keskinliğinin istenen seviyede olması tavsiye edilir.
levhaların 145°C üzerinde ısıtılması durumunda %3 – %6 arasında bir kısalma gerçekleşebilir.Solid
levhalar alt ve üst kısmında koruyucu filmler ile kaplıdır. Bu nakliye sırasında ve işleme sırasında
oluşabilecek çizilmeleri engellemek için yapılmıştır.
2.Termoforming
Solid Polikarbon levhalar çok az miktarda nem emme özelliğindedir. Levhalar formlamadan önce ön kurutulma
yapılmalıdır. Eğer ön kurutma süresi olması gerekenden kısa tutulması durumunda levhanın formlanan
bölgelerinde hava kabarcıkları oluşabilir. Ön
kurutma hava sirkülü 125°C ‘e ayarlanmış fırın kullanılabilir. Kurutma süresi levhanın kalınlığı ile de
doğru orantılıdır.
Folyo çıkartıldıktan sonra, levhalar fırında askıya asılabilir ya da düz bir zemine konulabilir.
Birkaç levha beraber fırınlanıyor ise; levhaların aralarında sıcak havanın dolaşabilmesi için
20 ile 30 mm mesafe bırakmakta fayda vardır. Thermoform makinesi kullanılmakta ise, ön kurutma yapılan
levhalar işleme alınana kadar fırın içerisinde saklanmalıdır.
Termoform yapılmadan önce, levhalar, nihai üründe leke ve noktacıklar bırakmamak için anti-statik bir
deterjan ya da iyonize edilmiş sıkıştırılmış hava ile temizlenmelidir.
Sıcak bükme Solid Polikarbon levhalar ile kolay yapılan bir prosestir. Levhalar ön kurutmaya ihtiyaç duyulmadan
160°C’e kadar ısıtılarak sıcak büküm yapılabilir. Levhalar ısıtılırken infrared ısıtıcılar ya da yatay
konumda resistanz kullanılabilir. İstenilen sıcaklığa ulaşılır ulaşmaz levha ortamdan alınır ve kalıp
ya da mengeneye sabitlenerek soğutmaya bırakılır.
Eğer tek bir taraftan ısıtma yapılmakta ise, levha birkaç kez belli aralıklarla ters düz edilmeli;
böylece her iki tarafında eşit ve homojen ısınması sağlanmalıdır. 3 mm kalınlık ve üzeri levhalarda seri
üretim yapılacaksa, muhakkak alt ve üstten aynı anda ısıtma işlemi yapılmalıdır.
Yüksek ısı levhalarda iç gerilim ve strese sebep olacağı için; herhangi bir kimyasal uygulamadan önce
bilgi edinilmesi tavsiye edilir.
3.Kesme
El Testeresi ile Kesme: Standart el testereleri kullanılabilir. Bıçak dişleri arasındaki mesafeye dikkat
edilmelidir.
Dairesel Testere ile Kesim: Dairesel testereler düzgün bir kesit verdiğinden dolayı en sık kullanılan
yöntemdir. Karbit uçlu dairesel bıçaklar en iyi sonucu vermektedir. Kesim esnasında levha üzerine sıçrayan
parçaların temizlendiğinden çizilme ve hasara yol açmaması için emin olmak gerekmektedir. Bu şekilde kesilen
levhalarda temiz yüzey elde edilebilir. Eğer tekli levha kesilmek istenirse yüksek hızlı çelik dairesel
testereler, endüstriyel, seri ve çoklu kesimlerde ise carbide dişlere sahip dairesel testereler
kullanılmalıdır. Yüksek hızda kesim yapan testerelerin basınçlı hava ile ya da sprey halde püskürtülecek
su veya diğer soğutma emülsiyonları ile soğutulması tavsiye edilir.
Şerit Testere ile Kesim: Bu yöntem ile yapılan kesimlerde çok düşük kalite elde edilmesinden dolayı tavsiye
edilmemektedir. Şerit testere genelde kıvrımlı, formlanmış ya da düz olmayan zor kesimlerin yapılmasında
kullanılır. Kesime başlamadan önce kesilecek levhanın düz bir zemine iyi bir şekilde sabitlenmiş olmasından
emin olmak gerekmektedir.
Lazer ile Kesim: Kesim için birçok lazer çeşidi kullanılabilir. Kesim koruyucu filmi ya da filmsiz olarak
yapılabilmektedir. Lazer ile genelde karışık ve kompleks şekillerin kesiminde faydalanılır. Kesim esnasında
ya da sonrasında levhalarda baloncukların oluşmaması için ön kurutma yapılması tavsiye edilmektedir.
2 mm üzerindeki levhaların lazer ile kesimi esnasında renklenmeler ortaya çıkabilir.

*** ÖNEMLİ: Levhalarda lazer ile kesim esnasında oluşabilecek yüksek ısı yükü nedeni ile kesilen kenarlarda
oluşacak fazla iç gerilmeler, işlem sonrası herhangi bir solvent ile karşılaştığı takdirde çatlamalar meydan
getirecektir. Bu nedenle 80°C’de tavlama yapılarak iç gerilmenin rahatlatılması gerekir.
4. Delme
Metal delmede kullanılan ticari matkap uçları uygundur. Gerek sabit ve gerekse portatif matkaplarla delme
yapılabilir. Matkap ucunun her iki tarafının da birbirine aynı paralellikte bilenmiş olması delme kalitesini
arttırıp işlemi kolaylaştıracaktır. Matkap ucu açısının 110°-130° arasında olması ve ilave olarak da delik
çapına ve matkap hızına bağlı olarak 15-30 m/dakika bir delme hızı iyi bir sonuç verecektir. 5 mm üzeri
levhalarda akriliğe zarar vermeyecek emülsiyon yada bor yağı ile matkabın soğutulması gerekmektedir.
Derin delik açılmasını gerektiren uygulamalarda, yüksek ısınmayı engelleme açısından matkabın sık sık
çıkarılarak havalandırılması sağlanmalıdır.
5.Frezeleme
Frezeleme yöntemi ile karmaşık şekillerin düzgün ve temiz işlenmesi mümkündür. İki ya da daha fazla kesme
ağızlı carbide tırnaklı düz silindirik freze çakılarının kullanılması tavsiye edilir. Yüksek-hız takım
çeliğinden yapılmış freze çakıları da aynı iyi sonucu verecektir. Freze çapına ve kesme ağzı sayısına
bağlı olarak freze hızının 100 – 500 devir/dakika olması gerekmektedir. Diğer işlemlerde olduğu gibi
burada da basınçlı hava ile frezenin soğutulması fayda sağlayacaktır. 0,25 mm turla uygulanması en iyi
sonucu vermektedir.
6.Birleştirme
Solvent Bazlı Yapıştırma: Birleştirilecek yüzeylerin işleme öncesi iyi bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir.
Yapıştırmada taşıma yükü levhanın her yerine eşit şekilde dağıtılmalıdır. Yapıştırma için ilk adım olarak
uçucu solvent bazlı yapıştırıcılar yada polimerize olabilen monomer solventler kullanılmalıdır.
Yapıştırmadan önce levhanın %8 oranında tıraşlanması hem solventin içine nüfuz etmesini hem de yapıştırmanın
çok daha çabuk oluşmasını sağlar.
Hatırlatma; – Yapıştırılacak yüzey yumuşak, isopropile batırılmış bir bezle üzerindeki yağ, gres ve tozdan
arındırılmalıdır.
– Solvent yapıştırıcı yapıştırılacak levhanın sadece bir tanesine ince bir tabaka olarak uygulanmalıdır.
– Yapıştırılacak yüzeyler birbirlerine iyi bir yapıştırma için hemen bastırılmalıdır.
Yapışkan Ajanlar ile Yapıştırma: Solid Polikarbon levhaları yapıştırmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat etmekte
fayda vardır:
.Isı dayanımı
– Elastikiyet
– Yapışkanın dışarıdan görünümü
– Proses edilme kolaylığı
7.Temizleme
Solid Polikarbonat levhaların uygun temizleme maddeleri ve uygun teknikler kullanılarak temizlenmesi
malzemenin performansını etkilemektedir. Uygun ajanlar ve teknikler ile levhaların periyodik olarak
temizlenmesi levhaların ömrünü uzatmaktadır. Levha yüzeylerinin pürüzsüz ve düz olması tozların ve kirlerin
nüfuz etmesini engellemektedir. Tozlu levhalar ıslak bir pamuklu bezle ya da süngerle silinebilir,
yıkanabilir ama asla kuru halde iken bastırılarak silinmemelidir.
Keskin bıçaklar, jiletler,aşındırıcı yada alkaline deterjanlar, solventler, oktanlı benzin ya da karbon
tetroklorid gibi malzemeler kesinlikle uygulanmamalıdır.
***ÖNEMLİ: En etkili temizleme yöntemi suya batırılmış bir mikrofiber bezle levhanın bastırmadan silinmesidir.

8.Depolama ve Muhafaza Etme
Solid Polikarbon levhalar kuru bir mekanda, mümkünse PE film ile üzeri örtülmüş şekilde rutubet alma ihtimalini
azaltacak durumda muhafaza edilmelidir. Levhaların orijinal paletlerinin üzerinde yatay olarak tutulmaları
ve paletlerinde yine yatay olarak raflarda bulundurulmaları sağlanmalıdır. Levhaların iç gerilmelerini
arttıracağı ve yüzey düzgünlüğünü riske edeceği için, mümkün olduğu sürece paletler üst-üste konulmamalıdır.
Eğer dikey stoklama yapılması gerekiyor ise bu durumda 80 derece eğimde ve tamamen desteklenmiş bir yüzeye
doğru levhaların yatırılmaları tercih edilir. Böylece herhangi bir bel verme durumu engellenmiş olur.
Dış ortamda stoklamanın getireceği bir diğer dezavantaj da; direkt güneş ışığından kaynaklanan UV emisyonunun
levha üzerindeki koruyucu filme zarar vereceği; bu nedenle de koruyucu filmin çıkarılmasının çok zor olacağı;
bazen de neredeyse levhaya yapışmış hale geleceği riski ihtiva etmesidir.
9.Koruyucu Film
Solid Polikarbonlevhalar her iki yüzeyinde de PE koruyucu filmle kaplanmıştır. Üst yüzeyde levhayı tanıtıcı bilgiler
bulunmaktadır. Bu bilgiler içinde levha kalınlığı, levhanın rengi, üretim saati ve tarihi ile “batch” numarası
bulunmaktadır. Bu şekilde izlenebilirlik sağlanmış olur. Bu nedenle herhangi bir durumda belirtilen kodlar
ile dönüş yapılması, hızla geri dönülmesinde çok yardımcı olacaktır.
NOT: Çalışılan levhada bulunan koruyucu filmin çıkarılması durumunda, üzerinde bulunan kodların ve batch
numaralarının bir kenara not edilmesi geriye yönelik takip açısından tavsiye edilmektedir.
Yukarıdaki teorik bilgiler üretici firma tarafından bilimsel yöntemlerle olup pratikteki uygulama sonuçlarının
sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Uygulama alanları
Reklam ürünleri
Koruma kalkanları,kasklar ve diğer güvenlik ekipmanları
Mağaza içi tasarım
Elektronik sanayi
Spor salonları
Medikal araçlar
Reklam sektörü : tabela zemini,kaldırım panosu ve görsel baskı alanı
İnşaat sektörü : tavan aydınlatma,çatı kaplama,havuz kapatma,otobüs durağı gibi halka açık yerler,ses bariyerleri,üst geçitler
Yüksek kaliteye sahip,şeffaf,çekilmiş,polikarbon levhadır. Camın yarı ağırlığında olmasına karşın,darbeye karşı yüksek dayanıklılık gücüne sahiptir.
Solid polikarbon levha ,PET-G ye göre 2 kat,çekme pleksiye göre ise 10 defa daha fazla darbelere karşı dayanıklılığa sahiptir.
Standart şeffaf rengin yanı sıra bronz,beyaz ve diğer özel renkler siparişe göre tedarik edilebilir.
Solid polikarbonat levha,alev alması halinde,erir ve duman ve ısının binadan dışarıya çıkmasını sağlayan bir geçit oluşturur.
Alevin yayılmasına neden olmadığından yangının büyümesine herhangi bir etkeni olmaz.
Özellikleri :
– Yüksek ölçüde netlik ( berraklık )
– Darbelere karşı yüksek dayanıklılık
– Cama göre daha hafif oluşu
– Ateş dayanıklılıkta iyi derece sınıflandırma
– Kolay baskı yapabilme
– Hafif eğri şekilleri kolayca alması
– Yüksek düzeyde ısı ile şekil verme özelliği
– Geniş ısı aralığında kullanabilme özelliği
Açılı bir biçimde uygulandığı zaman kurşun geçirmez.
Paketleme
Ürünler raflarda paletli olarak stoklanmaktadır. Yüksek adetli sevkiyatlar paletli gerçekleştirilmektedir.
Düşük adetli sevkiyatlar ise balonlu paketle zarar görmemesini sağlayacak şekilde paketlenip sevkedilmektedir.

 

× Whatsapp İletişim